На следниов линк може да ја превземете пријаватa за вработување:

Пријава за јавнообвинителски службеници

На следниов линк може да ја превземете пријаватa за вработување:

Пријава за технички и помошни работи

На следниов линк можете да ја превземете законската регулатива:


ИЗВЕШТАИ: