МИСИЈА

Нашата мисија е истражување и гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, со цел спроведување на правдата преку принципот на владеење на правото.

 

missionvision

ВИЗИЈА

Ова Обвинителство ќе се раководи од принципот на еднаквост на граѓаните пред Уставот и Законите во Република Македонија, стремејќи се да ја зголеми довербата на граѓаните во правосудниот систем преку транспарентно и независно постапување, за што гарант е автономноста на ова Обвинителство.