ДЕМАНТ ВО ОДНОС НА ИНФОРМИРАЊЕТО НА ОДДЕЛНИ МЕДИУМИ

Во целост ги демантираме наводите  во текстови и прилози на одделни медиуми, според кои ова Јавно обвинителство незаконски постапило кога упатило барање до Судот во Гевгелија за издавање наредба за претрес.

Имено, Апелациониот суд Скопје одлучил велешкиот суд да биде судот кој што ќе оцени дали извршениот претрес бил законски или не, така што сѐ уште не постои судска одлука во оваа насока.