ЗАВРШЕН ЗБОР ЗА ПРЕДМЕТОТ „ТЕНК“ (ИЗДВОЕНА ПОСТАПКА)

Почитувани судии, почитувани присутни,

Oд изведените докази во доказната постапка на главната расправа се утврдува фактичка состојба како што е наведено во прецизираниот диспозитив на обвинението. Пред да дадеме анализа на доказите од кои се утврдуваат дејствијата на обвинетата за набавката на возилото Мерцедес С 600 Гард во 2012 година, потребно е да дадеме анализа и на доказите кои се однесуваат за јавна набавка за половно – користено блиндирано патничко моторно возило за МВР во текот на 2011 година, за да имате јасна слика што се случувало.  (Целиот текст на завршниот збор можете да го преземете тука)