законска регулатива и извештаи на

Обвинителството

Согласно Законот за Јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, Јавниот обвинител има обврска на секои шест месеци да поднесува извештај за активностите на ова Јавно обвинителство, вклучително и опис за напредок во која било истрага или гонење преземено од Јавниот обвинител.

Законска регулатива:

  • Законот за Јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите | преземи тука(.pdf)

Извештаи:

  • Седми шестмесечен извештај за работата на обвинителството од 15.09.2018 до 15.03.2019 | преземи тука(.pdf)
  • Шести шестмесечен извештај за работата на обвинителството од 15.03.2018 до 15.09.2018 | преземи тука(.pdf)
  • Петти шестмесечен извештај за работата на обвинителството од 15.09.2017 до 15.03.2018 | преземи тука(.pdf)
  • Четврт шестмесечен извештај за работата на обвинителството од 15.03.2017 до 15.09.2017 | преземи тука(.pdf)
  • Трет шестмесечен извештај за работата на обвинителството од 15.09.2016 до 15.03.2017 | преземи тука(.pdf)
  • Втор шестмесечен извештај за работата на обвинителството од 15.03.2016 до 15.09.2016 | преземи тука(.pdf)
  • Прв шестмесечен извештај за работата на обвинителството од 15.09.2015 до 15.03.2016 | преземи тука(.pdf)