Лице задолжено за

Неправилности

Лице за неправилности и сомнежи за измами или корупција во Jавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите

Согласно Законот за јавна внатрешна финансиска контрола се определува вишиот јавнообвинителски советник Хава Незири, за лице кое известува за неправилности и сомнежи за измами или корупција во ова Јавно обвинителство, а со цел да се спречи ризикот од неправилности и измами и преземање на дејства против неправилностите и измамите.

Контакт информации:

Адреса: ул. „Франклин Рузвелт“ бр.34,  1000 Скопје

тел/факс: +389-02-609-2854

e-mail: hava.neziri@jonsk.mk