Кратко инфо за

Обвиненија

1. ТИТАНИК (НСК-КО 1/15)

Истрагата за предметот со кодно име „Титаник“ беше отворена на ден 12.02.2016 година, а на ден 30.06.2017 година е поднесен обвинителен акт против 21 лица за кривичните дела „Злосторнично здружување“ од член 394 од Кривичниот законик на Република Македонија, „Злоупотреба на средствата за финансирање на изборната кампања“ од член 165 од Кривичниот законик на Република Македонија, „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 од Кривичниот законик на Република Македонија, „Повреда на избирачкото право“ од член 159 од Кривичниот законик на Република Македонија, „Повреда на слободата на определување на избирачите“ од член 160 од Кривичниот законик на Република Македонија, „Уништување на изборен материјал“ од член 164 од Кривичниот законик на Република Македонија, и „Фалсификување исправа“ од член 378 од Кривичниот законик на Република Македонија,  и тоа:

 • Н.Г. за кривични дела „Злосторничко здружување“ од член 394 став 1 од КЗ, „Злоупотреба на средствата за финансирање на изборната кампања“ од член 165-а став 1 в.в. член 45 од КЗ и „Повреда на избирачкото право“ од член 159 став 2 в.в. со став 1 в.в. со член 45 од КЗ;
 • М.П. за кривични дела „Злосторничко здружување“ од член 394 став 1 од КЗ, „Злоупотреба на средствата за финансирање на изборната кампања“ од член 165-а став 1 од КЗ и „Повреда на слободата на определување на избирачите“ од член 160 став 2 в.в. со член 23 и член 45 од КЗ;
 • К.Б. за кривични дела „Злосторничко здружување“ од член 394 став 1 од КЗ и „Злоупотреба на средствата за финансирање на изборната кампања“ од член 165-а став 1 в.в. со член 45 од КЗ;
 • М.Ј. за кривични дела „Злосторничко здружување“ од член 394 став 1 од КЗ и „Злоупотреба на средствата за финансирање на изборната кампања“ од член 165-а став 1 в.в. со член 24 и член 45 од КЗ, „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. со став 1 и член 23 од КЗ и „Повреда на слободата на определување на избирачите од член 160 став 1 в.в. член 24 од КЗ;
 • Г.Ј. за кривични дела „Злосторничко здружување“ од член 394 став 1 од КЗ, „Повреда на избирачкото право“ од член 159 став 2 в.в. со став 1 в.в. со член 45 од КЗ, „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. став 1 и член 23 од КЗ, „Повреда на слободата на определување на избирачите“ од член 160 став 1 в.в. член 24 од КЗ;
 • И.Д. за кривични дела „Злосторничко здружување“ од член 394 став 2 од КЗ, „Злоупотреба на средствата за финансирање на изборната кампања“ од член  165-а став  1 в.в. со член 24 и член 45 од КЗ
 • Б.Б.Б. за кривични дела „Злосторничко здружување“ од член 394 став 2 од КЗ и „Фалсификување исправа“ од член 378 став 2 в.в. член 45 од КЗ
 • Л.Р. за кривични дела „Злосторничко здружување“ од член 394 став 2 од КЗ, „Злоупотреба на средствата за финансирање на изборната кампања“ од член  165-а став 1 в.в. со член 24 и член 45 од КЗ
 • Д.А. за кривични дела „Злосторничко здружување“ од член 394 став 2 од КЗ, „Злоупотреба на средствата за финансирање на изборната кампања“ од член 165-а став 1 в.в. со член 24 и член 45 од КЗ
 • К.В. за кривични дела „Злосторничко здружување“ од член 394 став 2 од КЗ, „Повреда на слободата на определување на избирачите“ од член 160 став 1 од КЗ
 • С.К. за кривични дела „Злосторничко здружување“ од член 394 став 2 од КЗ, „Повреда на избирачкото право“ од член 159 став 2 в.в. став 1 в.в. со член 24 и в.в. со член 45 од КЗ
 • К.Т. за кривични дела „Злосторничко здружување“ од член 394 став 2 од КЗ, „Повреда на избирачкото право“ од член 159 став 2 в.в. став 1 в.в. со член 24 и в.в. со член 45 од КЗ
 • М.П. за кривични дела „Злосторничко здружување“ од член 394 став 2 од КЗ и „Повреда на избирачкото право“ од член 159 став 2 в.в. став 1 в.в. со член 24 и в.в. со член 45 од КЗ;
 • Е.Т. за кривични дела „Злосторничко здружување“ од член 394 став 2 од КЗ, „Повреда на избирачкото право“ од член 159 став 2 в.в. став 1 в.в. со член 24 и в.в. со член 45 од КЗ, и „Поткуп при избори и гласање“ од член 162 став 1 и в.в. со член 45 од КЗ;
 • Д.Д. за кривични дела „Злосторничко здружување“ од член 394 став 2 од КЗ и „Повреда на слободата на определување на избирачите“ од член 160 став 2 од КЗ;
 • М.Н. за кривични дела „Злосторничко здружување“ од член 394 став 2 од КЗ и „Повреда на слободата на определување на избирачите“ од член 160 став 2 од КЗ;
 • Г.Ј. за кривични дела „Злосторничко здружување“ од член 394 став 2 од КЗ и „Повреда на слободата на определување на избирачите“ од член 160 став 2 од КЗ;
 • Џ.А. за кривични дела „Злосторничко здружување“ од член 394 став 2 од КЗ и „Повреда на слободата на определување на избирачите“ од член 160 став 2 од КЗ;
 • Р.Д. за кривични дела „Злосторничко здружување“ од член 394 став 2 од КЗ и „Повреда на слободата на определување на избирачите“ од член 160 став 2 од КЗ;
 • Л.Р. за кривично дело „Повреда на слободата на определување на избирачите“ од член 160 став 2 од КЗ;
 • К.М. за кривично дело „Уништување на изборен материјал“ од член 164 став 2 од КЗ.

Анонимизиран примерок од обвинението може да преземете тука.(.pdf)

2. ТВРДИНА и ТАРГЕТ (НСК-КО 17/15)

Истрагата за предметот со кодно име „Тврдина“ беше отворена на ден 29.03.2016 година, а за предметот „Таргет“ на ден 17.11.2016 година. Поради нивната поврзаност, при подготовка на обвинението предметите се споени во еден единствен предмет. Обвинението е подигнато на ден 30.06.2017 година, при што 4 лица се опфатени со обвинителен акт за кривичните дела Злосторничко здружување“ од член 394 од Кривичниот законик на Република Македонија, „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 од Кривичниот законик на Република Македонија, и „Фалсификување службена исправа“ од член 361 од Кривичниот законик на Република Македонија, додека пак 8 лица се обвинети со обвинителен предлог за кривичните дела „Злосторничко здружување“ од член 394 од Кривичниот законик на Република Македонија, кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 од Кривичниот законик на Република Македонија, „Фалсификување службена исправа“ од член 361 од Кривичниот законик на Република Македонија и „Примање награда за противзаконито влијание“ од член 359 од Кривичниот законик на Република Македонија, и тоа:

 • Г.Г. за кривични дела „Злосторничко здружување“ од член 394 став 1 од КЗ, „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 2 в.в. став 1 в.в. член 45 од КЗ, „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. став 1 в.в. член 22 од КЗ, „Фалсификување службена исправа“ од член 361 став 1 в.в. член 23 од КЗ и „Фалсификување службена исправа“ од член 361 став 1 од КЗ;
 • Т.Ј. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. став 1 в.в. член 22 од КЗ и „Фалсификување службена исправа“ од член 361 став 1 од КЗ;
 • Г.Ј. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. став 1 в.в. член 24 од КЗ;
 • Н.Б. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. став 1 в.в. член 24 од КЗ „Фалсификување службена исправа“ од член 361 став 2 в.в. став 1 од КЗ;
 • С.М. за кривично дело „Злосторничко здружување“ од член 394 став 1 од КЗ, кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 2 в.в. став 1 в.в. член 45 од КЗ и кривично дело „Примање награда за противзаконито влијание“ од член 359 став 2 в.в. став 1 од КЗ;
 • Н.Н. за кривично дело „Злосторничко здружување“ од член 394 став 1 од КЗ и кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 2 в.в. став 1 в.в. член 45 од КЗ;
 • В.В., М.Ш., С.З. и В.И. за кривично дело „Злосторничко здружување“ од член 394 став 2 в.в. став 1 од КЗ и кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 2 в.в. став 1 в.в. член 45 од КЗ;
 • В.С. за кривичнo делo „Фалсификување службена исправа“ од член 361 став 1 в.в. член 45 од КЗ;
 • Е.Џ. за кривичнo делo „Помагање на сторител по извршено кривично дело“ од член 365 став 2 в.в. став 1 од КЗ.

3. ТРАНСПОРТЕР (НСК-КО 15/15)

Истрагата за предметот со кодно име „Транспортер“ беше отворена на ден 14.04.2016 година, а на ден 05.04.2017 година е поднесен обвинителен акт против 21 лице за кривичното дело „Злоупотреба на службена положба и овластување“ од член 353 од Кривичниот законик на Република Македонија, и тоа:

 • В.Т. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5, в.в. со став 1, а в.в со член 22 и член 45 од КЗ;
 • С.Б. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5, в.в. со став 1, а в.в со член 22 и член 45 од КЗ;
 • Ј.Н.Д. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5, в.в. со став 1, а в.в со член 22 и член 45 од КЗ;
 • Ѓ.Т. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5, в.в. со став 1, а в.в со член 22 и член 45 од КЗ;
 • В.Д. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5, в.в. со став 1, а в.в со член 22 и член 45 од КЗ;
 • К.П. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5, в.в. со став 1, а в.в со член 22 и член 45 од КЗ;
 • З.К. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5, в.в. со став 1, а в.в со член 22 и член 45 од КЗ;
 • А.А. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5, в.в. со став 1, а в.в со член 22 и член 45 од КЗ;
 • И.Б. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5, в.в. со став 1, а в.в. со член 22 од КЗ;
 • Љ.С. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5, в.в. со став 1, а в.в член 22 од КЗ;
 • Ј.Ј. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5, в.в. со став 1, а в.в. со член 24 и член 45 од КЗ;
 • Ј.И. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5, в.в. со став 1, а в.в. со член 24 од КЗ;
 • М.М.Ч. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5, в.в. со став 1, а в.в. со член 24 и член 45 од КЗ;
 • С.М. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5, в.в. со став 1, а в.в. со член 24 и член 45 од КЗ;
 • А.Ш. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5, в.в. со став 1, а в.в. со член 24 и член 45 од КЗ;
 • Д.Г. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5, в.в. со став 1, а в.в. со член 24 и член 45 од КЗ;
 • А.С. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5, в.в. со став 1, а в.в. со член 24 и член 45 од КЗ;
 • О.С. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5, в.в. со став 1, а в.в. со член 24 и член 45 од КЗ;
 • Р.Ј. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5, в.в. со став 1, а в.в. со член 24 и член 45 од КЗ;
 • Н.Д. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5, в.в. со став 1, а в.в. со член 24 и член 45 од КЗ;
 • Џ.М. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5, в.в. со став 1, а в.в. со член 24 и член 45 од КЗ.

Анонимизиран примерок од обвинението може да преземете тука.(.pdf)

4. Т.Н.Т. (НСК-КО 21/15)

Истрагата за предметот со кодно име „Т.Н.Т.“ беше отворена на ден 21.04.2016 година, а на ден 29.06.2017 година е поднесен обвинителен акт против 7 лица за кривичното дело „Злоупотреба на службена положба и овластување“ од член 353 од Кривичниот законик на Република Македонија, и тоа:

 • Н.Г. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 3 в.в. став 1 в.в. член 23 став 1 од КЗ;
 • М.Ј. за кривични дела „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 3 в.в. став 1 в.в. член 23 став 1 од КЗ и „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. став 1 в.в. член 23 став 1 од КЗ;
 • Т.T. за кривични дела „Злоупотреба на службената положба и овласување“ од член 353 став 3 в.в. став 1 в.в. член 23 став 1 од КЗ и „Злоупотреба на службената положба и овласување“ од член 353 став 5 в.в. став 1 од КЗ;
 • Е.Н. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 3 в.в. став 1 од КЗ;
 • Н.Р. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овласување“ од член 353 став 5 в.в. став 1 член 22 од КЗ;
 • М.З. за кривично дело Злоупотреба на службената положба и овласување од член 353 став 5 в.в. став 1 член 22 од КЗ;
 • А.Д.А. за кривично дело Злоупотреба на службената положба и овласување од член 353 став 5 в.в. став 1 член 22 од КЗ.

Анонимизиран примерок од обвинението може да преземете тука.(.pdf)

5. ТИТАНИК 2 (НСК-КО 11/15)

Истрагата за предметот со кодно име „Титаник 2“ беше отворена на ден 12.02.2016 година, а на ден 29.06.2017 година е поднесен обвинителен акт против 11 лица за кривичното дело „Злоупотреба на службена положба и овластување“ од член 353 од Кривичниот законик на Република Македонија, и обвинителен предлог против едно лице за кривичното дело „Примање награда за противзаконито влијание“ од член 359, и тоа:

 • М.Т. за кривично дело „ Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. став 1 в.в. член 23 од КЗ;
 • Б.И. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. со став 1 и член 22 од КЗ;
 • В.С. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. со став 1 и член 22 од КЗ;
 • С.С. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. со став 1 и член 22 од КЗ;
 • А.С. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. со став 1 и член 22 од КЗ;
 • Б.Н.П. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. со став 1 и член 22 од КЗ;
 • Л.И. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. со став 1 и член 22 од КЗ;
 • Б.А. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. со став 1 и член 22 од КЗ;
 • А.Џ. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. со став 1 и член 22 од КЗ;
 • Г.Ф. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. со став 1 и член 22 од КЗ;
 • С.М. за кривично дело „Примање награда за противзаконито влијание“ од член 359 став 5 в.в. со став 4 од КЗ.

Анонимизиран примерок од обвинението може да преземете тука.(.pdf)

6. ТИТАНИК 3 (НКС-КО 1/16)

Истрагата за предметот со кодно име „Титаник 3“ беше отворена на ден 12.02.2016 година, а на ден 29.06.2017 година е поднесен обвинителен акт против 2 лица за кривичното дело „Уништување на изборен материјал“ од член 165 од Кривичниот законик на Република Македонија, и тоа:

 • И.Г. за кривично дело „Уништување на изборен материјал“ од член 164 став 3 в.в. со став 2 и став 1 од КЗ;
 • Е.А. за кривично дело „Уништување на изборен материјал“ од член 164 став 3 в.в. со став 1 од КЗ.

Анонимизиран примерок од обвинението може да преземете тука.(.pdf)

7. ТОРТУРА (НСК-КО 2/16)

Истрагата за предметот со кодно име „Тортура“ беше отворена на ден 24.03.2016 година, а на ден 29.06.2017 година е поднесен обвинителен акт против 7 лице за кривичното дело „Мачење и друго сурово, нечовечко или понижувачко постапување и казнување“ од член 142 од Кривичниот законик на Република Македонија, и тоа:

 • С.М. за кривично дело „Мачење и друго сурово, нечовечко или понижувачко постапување и казнување“ од член 142 став 1 в.в. со член 23 од КЗ;
 • И.А. за кривично дело „Мачење и друго сурово, нечовечко или понижувачко постапување и казнување“ од член 142 став 1 в.в член 22 од КЗ;
 • Н.С. за кривично дело „Мачење и друго сурово, нечовечко или понижувачко постапување и казнување“ од член 142 став 1 в.в член 22 од КЗ;
 • Ф.А. за кривично дело „Мачење и друго сурово, нечовечко или понижувачко постапување и казнување“ од член 142 став 1 в.в член 22 од КЗ;
 • П.М. за кривично дело „Мачење и друго сурово, нечовечко или понижувачко постапување и казнување“ од член 142 став 1 в.в член 22 од КЗ;
 • Ј.Б. за кривично дело „Мачење и друго сурово, нечовечко или понижувачко постапување и казнување“ од член 142 став 1 в.в член 22 од КЗ;
 • М.Ш. за кривично дело „Мачење и друго сурово, нечовечко или понижувачко постапување и казнување“ од член 142 став 1 в.в член 22 од КЗ.

Анонимизиран примерок од обвинението може да преземете тука.(.pdf)

8. ТВРДИНА 2 (НСК-КО 6/16)

Со оглед дека за овој предмет беше предвидена скратена постапка, по завршување на предистражната постапка, на ден 14.09.2016 година е поднесен обвинителен предлог против 7 лица за кривичното дело „Фалсификување на службена исправа“ од член 361 од Кривичниот законик на Република Македонија, и тоа:

 • Г.Г. за кривично дело „Фалсификување на службена исправа“ од член 361 став 2 в.в. со став 1 в.в. со член 22 од КЗ;
 • А.В. за кривично дело „Фалсификување на службена исправа“ од член 361 став 2 в.в. со став 1 в.в. со член 22 од КЗ;
 • В.С. за кривично дело „Фалсификување на службена исправа“ од член 361 став 2 в.в. со став 1 в.в. со член 22 од КЗ;
 • Д.С. за кривично дело „Фалсификување на службена исправа“ од член 361 став 2 в.в. со став 1 в.в. со член 22 од КЗ;
 • М.К.С. за кривично дело „Фалсификување на службена исправа“ од член 361 став 2 в.в. со став 1 в.в. со член 22 од КЗ;
 • С.Б. за кривично дело „Фалсификување на службена исправа“ од член 361 став 2 в.в. со став 1 в.в. со член 22 од КЗ;
 • Д.З. за кривично дело „Фалсификување на службена исправа“ од член 361 став 2 в.в. со став 1 в.в. со член 22 од КЗ.

9. НАСИЛСТВО ВО ОПШТИНА ЦЕНТАР (НСК-КО 7/16)

За предметот познат во јавноста како „Насилство во општина Центар“, на ден 14.09.2016 година е поднесен обвинителен предлог против 14 лица за кривичното дело „Насилство“ од член 386 од Кривичниот законик на Република Македонија, и тоа:

 • Н.Г. за кривично дело „Насилство“ од член 386 став 2 в.в. со став 1 в.в. со член 23 од КЗ;
 • М.Ј. за кривично дело „Насилство“ од член 386 став 2 в.в. со став 1 в.в. со член 23 од КЗ;
 • Т.Л. за кривично дело „Насилство“ од член 386 став 2 в.в. со став 1 в.в. со член 23 од КЗ;
 • Д.Р. за кривично дело „Насилство“ од член 386 став 2 в.в. со став 1 в.в. со член 23 од КЗ;
 • Ј.Р. за кривично дело „Насилство“ од член 386 став 2 в.в. со став 1 в.в. со член 23 од КЗ;
 • А.Т. за кривично дело „Насилство“ од член 386 став 2 в.в. со став 1 од КЗ;
 • Д.К. за кривично дело „Насилство“ од член 386 став 2 в.в. со став 1 од КЗ;
 • Д.С. за кривично дело „Насилство“ од член 386 став 2 в.в. со став 1 од КЗ;
 • Д.Т. за кривично дело „Насилство“ од член 386 став 2 в.в. со став 1 од КЗ;
 • Т.П. за кривично дело „Насилство“ од член 386 став 2 в.в. со став 1 од КЗ;
 • М.А. за кривично дело „Насилство“ од член 386 став 2 в.в. со став 1 од КЗ;
 • М.П. за кривично дело „Насилство“ од член 386 став 2 в.в. со став 1 од КЗ;
 • Б.Б. за кривично дело „Насилство“ од член 386 став 2 в.в. со став 1 од КЗ;
 • И.Б. за кривично дело „Насилство“ од член 386 став 2 в.в. со став 1 од КЗ.

Анонимизиран примерок од обвинението може да преземете тука.(.pdf)

10. ТРЕЗОР (НСК-КО 8/16)

Истрагата за предметот со кодно име „Трезор“ беше отворена на ден 28.09.2016 година, а на ден 29.06.2017 година е поднесен обвинителен акт против 4 лица за кривичното дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 од Кривичниот законик на Република Македонија, и тоа:

 • С.М. за две кривични дела „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. со став 3 в.в. став 1 в.в. член 22 од КЗ;
 • Г.Г. за две кривични дела „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. со став 3 в.в. став 1 в.в. член 22 од КЗ;
 • Н.С. за кривично дело Злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 в.в. со став 3 в.в. став 1 в.в. член 22;
 • Т.Ј. за две кривични дела „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. со став 3 и став 1 в.в. со член 24 од КЗ.

Анонимизиран примерок од обвинението може да преземете тука.(.pdf)

11. ТОПЛИК (НСК-КО 9/16)

Истрагата за предметот со кодно име „Топлик“ беше отворена на ден 18.10.2016 година, а на ден 29.06.2017 година е поднесен обвинителен акт против 6 лица за кривичното дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 од Кривичниот законик на Република Македонија, и тоа:

 • М.Ј. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. став 1 в.в. член 22 од КЗ;
 • Т.Ѓ. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. став 1 в.в. член 22 од КЗ;
 • Д.Д. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. став 1 в.в. член 22 од КЗ;
 • М.Т. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. став 1 в.в. член 22 од КЗ;
 • Д.Г. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. став 1 в.в. член 22 од КЗ;
 • В.Т. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. став 1 в.в. член 22 од КЗ.

Анонимизиран примерок од обвинението може да преземете тука.(.pdf)

12. ТЕНДЕРИ (НСК-КО 10/16)

Истрагата за предметот со кодно име „Тендери“ беше отворена на ден 20.10.2016 година, а на ден 29.06.2017 година е поднесен обвинителен акт против 3 лица за кривичното дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 од Кривичниот законик на Република Македонија, и тоа:
– Е.К.М. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. со став 1 в.в. со член 22 од КЗ;
– Л.Л.Ц. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. со став 1 в.в. со член 22 од КЗ;
– Ј.У. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. со став 1 во в.в. со член 22 од КЗ.
Анонимизиран примерок од обвинението може да преземете тука.(.pdf)

13. ТАРИФА (НСК-КО 2/17)

Истрагата за предметот со кодно име „Тарифа“ беше отворена на ден 24.01.2017 година, а на ден 29.06.2017 година е поднесен обвинителен акт против 3 лица за кривичното дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 од Кривичниот законик на Република Македонија, и тоа:
– Д.Б. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в со став 1 од КЗ;
– М.С. за три кривични дела „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. со став 4 в.в. став 1 в.в. член 45 од КЗ и едно кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување член 353 став 5 в.в. со став 4 в.в. став 1 од КЗ;
– Н.Ѓ. за три кривични дела „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. со став 4 в.в. став 1 в.в. член 45 од КЗ и едно кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување член 353 став 5 в.в. со став 4 в.в. став 1 од КЗ.
Анонимизиран примерок од обвинението може да преземете тука.(.pdf)

14. ТЕНК (НСК-КО 3/17)

Истрагата за предметот со кодно име „Тенк“ беше отворена на ден 24.01.2017 година, а на ден 29.06.2017 година е поднесен обвинителен акт против 2 лица за кривичното дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 од Кривичниот законик на Република Македонија, и обвинителен предлог против едно лице за кривичното дело „Примање награда за противзаконито влијание“ од член 359 од Кривичниот законик на Република Македонија, и тоа:

 • Г.Ј. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. став 1 в.в. член 23 од КЗ;
 • Ѓ.П. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. став 1 од КЗ;
 • Н.Г. за кривично дело „Примање награда за противзаконито влијание“ од член 359 став 2 од КЗ.

Анонимизиран примерок од обвинението може да преземете тука.(.pdf)

15. ТРУСТ (НСК-КО 4/17)

Истрагата за предметот со кодно име „Труст“ беше отворена на ден 28.02.2017 година, а на ден 29.06.2017 година е поднесен обвинителен акт против 3 лица за кривично дело „Злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство“ од член 275-в од Кривичниот законик на Република Македонија, и обвинителен предлог против 3 правни лица за кривичното дело Злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство“ од член 275-в од Кривичниот законик на Република Македонија, и тоа:

 • С.К. за кривично дело „Злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство“ од член 275-в став 3 в.в. став 1 од КЗ;
 • В.А. за кривично дело „Злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство“ од член 275-в став 3 в.в. став 1 од КЗ;
 • С.В. за кривично дело „Злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство“ од член 275-в став 3 в.в. став 1 од КЗ;
 • ДГТТ „Т.М.“ ДОО С. за кривично дело „Злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство„ од член 275-в став 4 в.в со став 3 в.в. став 1 од КЗ;
 • ДТГТ „В.“ ДОО С. за кривично дело „Злоупотреба на постапката за јавен повик“, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство од член 275-в став 4 в.в со став 3 в.в. став 1 од КЗ;
 • ДРГ „С.Н. СТ“ ДООЕЛ К. за кривично дело „Злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство“ од член 275-в став 4 в.в со став 3 в.в. став 1 од КЗ.

Анонимизиран примерок од обвинението може да преземете тука.(.pdf)

16. ТРИСТА (НСК-КО 6/17)

Истрагата за предметот со кодно име „Триста“ беше отворена на ден 22.03.2017 година, а на ден 29.06.2017 година е поднесен обвинителен акт против едно лице со иницијали Ѓ.П. за кривично дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. со став 1 од Кривичниот законик на Република Македонија.

Анонимизиран примерок од обвинението може да преземете тука.(.pdf)

17. ТОТАЛ (НСК-КО 7/17)

Истрагата за предметот со кодно име „Тотал“ беше отворена на ден 21.03.2017 година, а на ден 29.06.2017 година е поднесен обвинителен акт против едно лице со иницијали Д.П.Л. за кривично дело „Даночно затајување“ од член 279 став 2 в.в. со став 1 в.в. со член 45 од Кривичниот законик на Република Македонија, и обвинителен предлог против 3 правни лица за кривично дело „Даночно затајување“ од член 279 од Кривичниот законик на Република Македонија, и тоа:

 • ДМП Т.М. ДООЕЛ С. за кривично дело „Даночно затајување“ од член 279 став 3 в.в. со став 2 и став 1 в.в.со член 45 од КЗ;
 • ДМИП М. ДООЕЛ С. за кривично дело „Даночно затајување“ од член 279 став 3 в.в.со став 1 в.в.со член 45 од КЗ;
 • ДМ Т.М.Ц. ДООЕЛ З. за кривично дело „Даночно затајување“ од член 279 став 3 в.в. со став 1 в.в. со член 45 од КЗ.

Анонимизиран примерок од обвинението може да преземете тука.(.pdf)

18. ТИФАНИ (НСК-КО 8/17)

Истрагата за предметот со кодно име „Тифани“ беше отворена на ден 21.03.2017 година, а на ден 29.06.2017 година е поднесен обвинителен акт против едно лице со иницијали И.Т. за кривично дело „Даночно затајување“ од член 279 став 2 в.в. со став 1 в.в. со член 45 од Кривичниот законик на Република Македонија, и обвинителен предлог против едно правно лице ДМП С.Г. ДООЕЛ С. за кривично дело „Даночно затајување“ од член 279 став 3 в.в. со став 1 в.в. со член 45 од Кривичниот законик на Република Македонија.

Анонимизиран примерок од обвинението може да преземете тука.(.pdf)

19. ТРАЕКТОРИЈА (НСК-КО 9/17)

22.05.2017 година, а на ден 29.06.2017 година е поднесен обвинителен акт против 3 лица со иницијали В.П., М.Ј. и Љ.Г. за кривичното дело „Злоупотреба на службената положба и овластување“ од член 353 став 5 в.в. со став 1 и член 22 од Кривичниот законик на Република Македонија, и обвинителен предлог против едно лице со иницијали Н.Г. за кривично дело „Примање награда за противзаконито влијание“ од член 359 став 2 од Кривичниот законик на Република Македонија.

Анонимизиран примерок од обвинението може да преземете тука.(.pdf)

20. ТРЕВНИК (НСК-КО 10/17)

Истрагата за предметот со кодно име „Тревник“ беше отворена на ден 05.05.2017 година, а на ден 29.06.2017 година е поднесен обвинителен акт против 3 лица со иницијали Д.П.Л., С.П. и З.П. за кривично дело „Бесправно градење“ од член 244-а став 1 од Кривичниот законик на Република Македонија.

Анонимизиран примерок од обвинението може да преземете тука.(.pdf)